OneKaiTak

ADDRESSOne Kai Tak Tower 1, Kowloon Bay
AREA600 sqF.
ROLEInterior Design