OneKaiTak

ADDRESSOne Kai Tak Tower 1, Kowloon Bay
AREA550 sqF.
ROLEInterior Design